ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลง