อังคาร, พฤษภาคม 22, 2018
   
Text Size

กิจกรรมวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา (1 ส.ค. 55 )

 

 

ขบวนเทียนพรรษา

 

  คณะกลองยาวโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
 

 

คณะกลองยาวโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วนำขบวนเทียนพรรษา

 

  คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
 

 

คุณครูวิชุดา และคณะแม่ครัว รำหน้ากลองยาว

 

  คุณครูสุมาลี แร่ทอง และนักเรียนชั้น ป.3
 

 

เตรียมขึ้นวัดฟังธรรม

 

  ถวายภัตตาหาร
 

 

ทำบุญไหว้พระ

 

  ทำพิธีกรรมทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 

 

ทำพิธีถวายเทียนพรรษาในอุโบสถ

 

  ทำสมาธิ
 

 

นักเรียน ป.3 เดินแถวเพื่อร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 

   นักเรียน ป.3 ร่วมแห่เทียนพรรษา
 

 

นักเรียนเดินเข้าวัดหาดทรายแก้ว

 

   นักเรียนตั้งนโม
 

 

 นักเรียนโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วเดินแห่เทียนพรรษา

 

   นักเรียนโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วสวดมนต์ไหว้พระ
 

 

 นายสราวุธ  ยศขุน และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 

   บรรยากาศระหว่างทำพิธี
 

 

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

   ประธานในพิธี ดร.วินิจ  ยศแก้ว จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
 

 

ผอ. ดร.วินิจ  ยศแก้ว  คณะครู และนักเรียน

 

   พระอาจารย์ชุม วัดเขาพาง เทศนาธรรม
 

 

 พิธีถวายเทียนพรรษา

 

   ระหว่างพิธีการทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 

 

 เริ่มขบวนแห่เทียนพรรษารอบอุโบสถ

 

   โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วถวายเทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภา
   

 

 แห่เทียนพรรษารอบโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว

 

   อนุบาลและ ป.1 รำหน้ากลองยาวในพิธีแห่เทียนพรรษา